De kerk – een veilige plek in de wijk…?

Het nieuws van afgelopen week was pijnlijk… zo hard als wijkbewoners in verschillende verbanden werken voor de veiligheid van de wijk, in het algemeen, maar ook rond de kerk… en nu werden er 44 arbeidsmigranten aangetroffen die onder onveilige en onwaardige omstandigheden in de pastorie en het kerkgebouw zelf gehuisvest waren…

Juli 2019 – vloeren zijn uit de kerk verwijderd, de eerste arbeidsmigranten trekken in de pastorie.

Nadat Omroep West het nieuws had opgepikt, volgden het AD met een artikel, en landelijke media volgden. Allen vroegen zich af: hoe kon dit gebeuren? Wist niemand ervan? Natuurlijk hadden wijkbewoners de migranten in de pastorie als nieuwe bewoners opgemerkt, maar niemand had vermoed dat zij met veel te velen in de kamers waren gepropt, dat er geen voorzieningen waren voor een normaal huishouden, en dat zij 100 euro per week voor een bed moesten betalen… Dat zij ook in de kerk zelf kamertjes hadden gemaakt, ging alle voorstelling te boven…

Het gaat hier natuurlijk om een veel groter, landelijk probleem, zoals ook Trouw nu heeft aangekaart. Omdat Den Haag een van de grote steden is, en relatief veel arbeidsmigranten in bepaalde wijken heeft wonen, is het ontbreken van voorzieningen voor hen die het overschot aan werk in de bouw en de kassenteelt komen doen, een groot probleem voor de stad.

Voor de nieuwe wethouder Martijn Balster (PvdA) ligt hier direct een van de grote uitdagingen. Wijkkrant Oog voor de Wijk interviewde hem over zaak van de Theresiakerk. De gemeenteraad heeft nu wel besloten dat de kerk mag blijven, maar een goede herbestemming van dit mooie gebouw vergt nog veel inzet van alle betrokkenen: gemeente-ambtenaren, wijkorganisaties, omwonenden, de partijen die hun plannen hebben gepresenteerd in september afgelopen jaar, en – natuurlijk – de eigenaren.

Omwonenden willen – al verschillen zij natuurlijk ook onderling soms van mening – uiteindelijk maar één ding: een veilige, gezellige, en mooie wijk. Des te meer teleurstellend is het dat onder onze neus en over de ruggen van arbeidsmigranten ‘onze’ kerk wordt misbruikt om snel veel geld binnen te halen.

Dat diverse politieke partijen nu over deze zaak vragen aan B&W gesteld hebben – daar kunnen we dan ook blij mee zijn. In dagblad 070 is te lezen: “De partijen willen ook dat het college bij de eigenaar van de kerk aandringt op een voor de buurt wenselijk gebruik, ook tijdelijk. Buurtbewoners hebben het afgelopen jaar meerdere keren de eigenaar expliciet aangeboden mee te denken over tijdelijk veilig en verantwoord gebruik van de kerk, inclusief schoonmaken van het groen en aanleggen extra verlichting.” Inderdaad. Laten we hopen dat de verantwoordelijken dit lezen en eindelijk eens met de wijkorganisaties aan tafel gaan!

Advertentie