“Wat een unanimiteit!”, zegt burgemeester Remkes

Gisteravond werd het amendement van de Partij van de Dieren om de Theresiakerk te behouden, alsook diverse aanvullende moties, om te zorgen dat herbestemming m├ęt behoud van het gebouw voorspoedig zal verlopen, allemaal unaniem aangenomen!

Voor nu zijn we even alleen maar heel blij en dankbaar. Meer nieuws later!