Gemeente

Nota beantwoording door betrokkenen ingediende zienswijzen.

Raadsvoorstel uit januari 2018 met het voorgenomen besluit om in te stemmen met de sloop van de Theresiakerk.

De visie van de gemeente Den Haag op religieus erfgoed – uit 2017.

Brief uit 2015 van toenmalig wethouder Joris Wijsmuller met de toekomstvisie voor leegstaande kerken in Den Haag – helemaal onderaan in de bijlage de Theresiakerk.

Wijkprogramma 2016-2019. Stadsdeel Escamp – publicatie van de gemeente Den Haag. Op de pagina staat een link – als u daar op klikt, downloadt u het plan van de gemeente voor onze wijk.

Ruimtelijke onderbouwing (de samenvatting), die gemaakt is voor de besluitvorming van de gemeente rond de bouw van de supermarkt en woontoren: ris298437_bijlage_1_ruimtelijke_onderbouwing_v

Volledige versie van de ruimtelijke onderbouwing door DNS Planvorming BV uit Amsterdam.

Bericht van september 2018 over de Kootwijkstraat 37, het voormalig klooster: Omgevingsvergunning

Advertentie