27 maart

Op deze pagina vindt u relevante informatie voor de vergadering van de commissie ruimte op 27 maart 2019. Er staan links naar vergaderstukken, relevante email adressen, en een link naar de zienswijzen die in ons bezit zijn. Heeft u ook een zienswijze ingediend, en wilt u die delen, stuur hem dan via het contact formulier!

Update van 29 april 2019: wilt u nog eens teruglezen waar het de betrokken buurtbewoners om gaat, en met welke argumenten we de politiek hebben benaderd? Lees dan hier de notitie die we daartoe schreven.

Inspreken

In een raadsvergadering kunnen betrokkenen / belanghebbenden hun stem aan de politiek laten horen. Dit heet inspreken. In principe krijgt u maximaal 5 minuten de tijd. Het is verstandig om uw gedachten van te voren op te schrijven. Als u dan uw verhaal niet af zou kunnen maken, kunt u het achteraf bij het verslag van de vergadering laten voegen.

Om in te spreken op 27 maart kunt u zich tot en met a.s. dinsdag 26 maart 2019 16.00 uur aanmelden – via een mailbericht aan: commissieRuimte@denhaag.nl

Inhoud van het vergaderpunt betreffende de Theresiakerk:

“Inhoud

Op 26 november 2015 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de nieuwe algemene verklaring van geen bedenkingen (RIS 288041). Daarmee heeft de raad bepaald in welke gevallen het college gebruik kan maken van de algemene verklaring van geen bedenkingen en in welke gevallen er sprake is van de noodzaak van een specifieke verklaring van geen bedenkingen. De onderhavige aanvraag valt, gezien de aard en de omvang, onder de categorie waarvoor een specifieke verklaring van geen bedenkingen is vereist. Het preadvies is op 6 december 2017 geagendeerd in de commissie Ruimte. Het ontwerpbesluit heeft van 26 september 2018 tot en met 6 november 2018 ter inzage gelegen, waarbij zienswijzen zijn ingediend. Deze zienswijzen en de beantwoording daarvan zijn (als bijlage) opgenomen in deze definitieve verklaring die als raadsvoorstel ter vaststelling wordt aangeboden.

Procedure

Tijdens de behandeling van de advieslijst van 20 februari 2019 is om agendering gevraagd. Aan de leden van de commissie Ruimte wordt gevraagd een advies uit te brengen over het voorstel.

De wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen, de heer Revis, is uitgenodigd om aan de beraadslaging van dit agendapunt deel te nemen.”

(website gemeente Den Haag)

Vergaderstukken voor 27 maart – klik op de links:

  1. Agenda
  2. Verklaring van geen bedenkingen 13 februari 2019
  3. Ruimtelijke onderbouwing
  4. Nota beantwoording Zienswijzen

Als u een zienswijze heeft ingediend, checkt u dan vooral of u deze herkent in de onder 4 gelinkte samenvatting – heeft de raad voldoende informatie over wat u heeft naar voren gebracht?

Zienswijzen die in ons bezit zijn vindt u hier.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft – stelt u ze dan aan de gemeente. Mogelijk kunnen wij echter ook enkele vragen beantwoorden: mailt u dan aan theresiakerkdenhaag@gmail.com

Advertentie