Het rozet – licht in de Theresiakerk

Namiddagzon op de Theresiakerk

Licht in de kerk

Misschien heeft u het onlangs gemerkt: sinds enige tijd is er na donker licht aan in de kerk. Een staande theaterlamp verlicht het rozet, nadat het doek met reclame voor een firma voor tijdelijke bewoning verwijderd was. Dit was op een verzoek van wijkbewoners, gedaan in het overleg met de projectontwikkelaar, Kavel Vastgoed.

Hiernaast ziet u de laatste namiddagzon op de Theresiakerk, waardoor het nu weer zichtbare rozet prachtig straalt. Dit mogen we opvatten als een teken dat de gesprekken tussen Kavel en de wijk voortgaan, en vooruitgaan.

Participatie

Een aantal keren hebben vertegenwoordigers van de wijk en Kavel – onder leiding van een professionele gespreksleider – virtueel om de tafel gezeten om het proces van herbestemming van de Theresiakerk te bespreken. Dit om invulling te geven aan de moties die in november 2019 door de gemeenteraadzijn aangenomen. Die zeggen niet alleen dat de kerk behouden moet en mag blijven, als het bijzondere gezicht en teken van verbinding van Rustenburg-Oostbroek. Maar ook dat gemeente en eigenaar samen zich moeten inzetten voor een goede betrokkenheid (participatie) van de wijkbewoners bij het proces. Naast dit overleg is door de eigenaar ook een eigen website in het leven geroepen, waar u uw gedachten en ideeën kunt insturen, en vooral ook kunt zien hoe de plannen zich ontwikkelen. Deze website vindt u hier.

Parkeren

In de vorige blog hier kon u al lezen dat het plan van Kavel is om een supermarkt in de kerk te realiseren, waarbij ook ruimte komt voor een plek voor de wijkbewoners. Of dit een grand café, een bibliotheek, of een andere nuttige en aangename ruimte wordt, is nog onduidelijk, maar als u hierin initiatief wil ontplooien, kunt u zich via de website theresiakerk.nl melden. Bekijkt u dan eerst eens de voorlopige schetsen van de architect Rijnboutt, om een idee te krijgen van hoe het eruit zou kunnen gaan zien na de verbouwing. Voordat er verder kan worden gegaan met de uitwerking, is het van belang dat een aantal extra parkeerplaatsen kan worden gerealiseerd. Ook al zullen, net als bij de super aan de overkant, de meeste bezoekers wel te voet komen, toch is extra parkeerruimte in de al zo vol met auto’s staande wijk nodig. Hier kunnen we als bewoners niet direct bij helpen, het is aan de gemeente en de eigenaar om tot afstemming te komen – wel houden we de vinger aan de pols of voorgestelde oplossingen acceptabel zijn voor de omwonenden. Meer kunt u hierover lezen in de laatste krant van Oog voor de Wijk, het nummer november/december 2020.

In november was het rozet nog onzichtbaar, maar wat mooi was de blik toen al, met de kleurige wolken in de vroege ochtend.

Herstel en herbestemming

Als alles goed verloopt, zal het toch nog zeker een jaar, misschien twee jaar duren voordat de kerk weer in volle glorie haar nieuwe functie zal kunnen uitoefenen. Voordat het werk van feitelijk herstel en herbestemming kan beginnen, zijn immers eerst nog verdere concrete plannen nodig, die dan ook weer door de gemeente goedgekeurd moeten worden. Een belangrijke wens uit de wijk die steeds weer gehoord wordt is echter om ook NU al iets te doen aan de verloedering. Het goede bericht is dat daar al concrete plannen voor bestaan – om binnenkort het verdwenen dak-lood en de kapotte raampjes te vervangen, bijvoorbeeld. Ook wordt het groen voor de kerk nu regelmatig bijgehouden door mensen van Middin. Kijk voor foto’s eens op hun Facebookpagina. Het herstel is dus onderweg. En het stralende rozet in de nacht, of in de avondzon, is daarvan het eerste hoopvolle teken!

Advertentie