“Wat een unanimiteit!”, zegt burgemeester Remkes

Gisteravond werd het amendement van de Partij van de Dieren om de Theresiakerk te behouden, alsook diverse aanvullende moties, om te zorgen dat herbestemming mét behoud van het gebouw voorspoedig zal verlopen, allemaal unaniem aangenomen!

Voor nu zijn we even alleen maar heel blij en dankbaar. Meer nieuws later!

We zijn er bijna…

De Commissie Ruimte

Afgelopen woensdag, 20 november was dan eindelijk de zitting van de Commissie Ruimte van de Gemeenteraad, waarin de alternatieve plannen voor de Theresiakerk (zie vorige blogpost) en de reactie van de wethouder daarop besproken werden. Tot onze vreugde en voldoening, kwamen alle partijen tot de conclusie dat er bedenkingen zijn bij sloop van de Theresiakerk en de nieuwbouw van een supermarkt ter plaatse. Het levendige debat is hier terug te zien. Diverse media, Omroep West, de Telegraaf, het AD, allen berichtten ze over deze zo lang onmogelijk geachte uitkomst.

De argumenten

Gevaarlijke verkeerssituaties, het verdwijnen van groen en bomen, verlies van een gebouw vol herinneringen voor een 13-in-een-dozijn-nieuwbouw, investeren in de samenhang van de wijk; er waren véél argumenten van zowel insprekers als raadsleden. Er waren ook nieuwe gezichten, een wetenschapper van de TU Delft (voormalig wijkbewoner) bracht in dat het concept supermarkt snel achterhaald raakt, en dat hybride zonnecellen op het dak van de kerk het Escamp-bad makkelijk zullen kunnen verwarmen. De ontwerpers van de twee alternatieve herbestemmingsplannen spraken ook in.

Enne, wat betreft supermarkten… onze kinderen zullen met verbazing in de geschiedenisboeken lezen hoe grote vrachtwagens de – steeds drukker wordende – stad inreden en klanten met hun auto diezelfde stad doorreden naar de supermarkt, in plaats van fijnmaziger distributie door schone en kleine voertuigen. Die kant gaat het natuurlijk op, om onze wijken mooi en leefbaar te houden.

De Gemeenteraad a.s. donderdag

Voorlopig staat ze er dus nog, onze geliefde Theresiakerk. Maar we zijn er nog niet. In de gemeenteraad moet het besluit van de Commissie Ruimte bekrachtigd en uitgewerkt worden. Dat gebeurt aankomende donderdag, vanaf 17.00.

Dan zal het voorstel van de commissie (het niet afgeven van de Verklaring van Geen Bedenkingen m.b.t. het nieuwbouwplan) aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Gemeenteraadsvergaderingen zijn altijd publiek, dus ieder die de kerk een warm hart toedraagt, is van harte welkom! Inspreken kan ook, dat meld je bij griffie@denhaag.nl – let wel op – dat moet tot vier uur vóór de vergadering.

We gaan er weer voor, aanstaande donderdag!

De gemeente is aan zet

Het was even stil. Zoals u weet kregen de bewoners op 29 maart 2019 een half jaar de tijd om met een alternatief voor sloop van de Theresiakerk te komen. Dat alternatief kwam er. Zelfs twee alternatieven, van architectenbureau DAVL en hun investeerder Citystone, en van ontwikkelaar DODUVA en hun partners Groosman en Hagedoorn. Beide alternatieven creëren ruimte in de kerk voor publieke/maatschappelijke functies, die financieel gesteund worden door de functie wonen.

De wethouder heeft toen, zoals beloofd, de koper van de kerk, Kavel Vastgoed, op het hart gedrukt met deze partijen te praten, en heeft ook zelf de partijen uitgenodigd voor overleg over gemeentelijke kaders. Dit bleek echter al snel een doodlopende straat. Kavel wilde de kerk wel overdoen, maar het kettingbeding (de bepaling van de verkoper, de parochie Maria Sterre der Zee, over wat er met de kerk mag gebeuren) bleek geen rekening met de mogelijkheid van herbestemming te houden. En herbestemming is wat dit mooie gebouw nu juist verdient!

Het gesprek over de kaders bleek ook niet zo gemakkelijk te gaan – de gemeente houdt vooralsnog vast aan strenge regels wat betreft parkeernormen, die ontwikkeling tot woningen financieel onhaalbaar maken. Streng dat wil zeggen – tegen het beperken van auto’s. De bouwers moeten meer parkeren mogelijk maken. En dat in een tijd dat de gemeente overal praat over autoluw of zelfs autovrij maken van woongebieden, en het stimuleren van deelauto’s en meer OV…

Alles stond dus weer even stil. En dan waren er nog de problemen in het college, die ook voor vertraging zorgden. Maar binnenkort komt er weer actie!

Op 5 november staat onze notitie op de agenda bij B&W, op 13 november, verwachten we, zal ze geagendeerd staan in de Commissie Ruimte van de gemeenteraad. Nu partijen – parochie, Kavel, gemeente – niet willen of kunnen bewegen om herbestemming van de Theresiakerk mogelijk te maken, is het woord toch weer aan de politiek, aan de raadsleden die voor ons, de burgers, opkomen.

Zij laten nu al van zich horen, in positieve zin! Eergisteren stonden onderstaande stukjes van twee raadsleden in de Stadskrant (huis aan huisblad):

En zo is het. De bewoners hebben al meer gedaan dan iedereen verwachtte – van financieel haalbaarheidsonderzoek binnenhalen tot gesprekken voeren met ontwikkelaars, tot contact houden met de wijk, etc. etc.

Nu is dan toch echt, met steun van de raadsleden, de gemeente aan zet!