Stap voor stap

Het is nu welbekend in de wijk, en in de stad, dat een groeiende groep wijkbewoners en andere betrokkenen zich inzet voor behoud van de Theresiakerk. Steeds weer krijgen de leden de vraag: hoe ver zijn jullie nu? De tijd gaat hard. Een half jaar kregen jullie, toch?

De betrokkenheid is groot. De verwachtingen ook. En de tijd lijkt heel kort. Veel te kort. Als je bedenkt dat Kavel Vastgoed, de projectontwikkelaar die de Theresiakerk wil slopen al zes jaar bezig is met het plannen maken en vergunningen krijgen, lijkt een half jaar absurd. En dat voor vrijwilligers, leken, die geen ervaring hebben met zo’n proces. Veel tijd gaat op aan leren. Onderzoeken. Praten. Overleggen met instanties en ondernemingen.

Afgelopen woensdag, 19 juni, was een kleine stroomversnelling – een fascinerende ochtend waarop meer dan 20 mensen samen kwamen in een zaaltje van de voormalige Julianakerk – een passende ruimte – om te brainstormen over een business-case voor de Theresiakerk.

Oog voor de Wijk, de wijkkrant, plaatste een mooi verslag (ook bewaard op de pagina In de Media).


Het was een levendige bijeenkomst, en alles was mogelijk gemaakt door mensen die het grote belang van het behoud van de kerk inzien – leden van de kerngroep hadden alle uitnodigingen verzorgd, brainstormers persoonlijk benaderd, leiders van de tafels gevraagd. Ze hadden lekkere hapjes geregeld; de eigenaar van Julianaplaza, Atalay Celenk, stelde de ruimte beschikbaar; een bekende fotozaak uit de binnenstad had de prints van de bouwtekeningen geleverd, en al die docenten, ondernemers, zzp’ers, vertegenwoordigers van sociale initiatieven droegen hun kostbare tijd en ideeën bij.

De bijeenkomst begon met een inleiding aan de hand van een powerpoint over de stand van zaken rond de kerk – hoe we hier gekomen zijn en hoe we verder kunnen gaan. Veel vragen kwamen hierbij los van de aanwezigen. Iedereen wil precies weten wat we kunnen doen om de kerk te behouden… Wat een betrokkenheid! Dit geeft al zin in de bijeenkomst voor bewoners, die we over enige tijd zullen organiseren – wanneer de plannen iets verder uitgewerkt zijn.

Een Mind-Map, gemaakt door de verslaggever van Oog voor de Wijk aan één van de drie tafels, geeft goed weer wat er zoal langs kwam aan ideeën die ochtend.

De volgende stap is dat uit al die ideeën de meest succesvolle worden geselecteerd, en verder opgevolgd. Daarmee gaan leden van de groep nu aan de slag.

Een andere stap die gezet gaat worden is: het oprichten van de stichting ‘Theresia – Rustenburg-Oostbroek’, die het mogelijk gaat maken om subsidies te krijgen, fondsen te werven, en de groep duidelijk te representeren.

Connecties worden uitgebreid, zodat het behoud van de kerk steeds meer gaat leven – zo waren verschillende leden van de groep gisteren, 22 juni, bij het buurtfeest van de bewonersorganisatie Boro, dat gehouden werd rond Spark – dat ronde gebouwtje achter de Escampade. Daar spraken ze groepen en organisaties, en mede-buurtbewoners.

Verkennende gesprekken met ‘grotere gebruikers’, investeerders, en religieus erfgoed-deskundigen vinden plaats, en ervaringen met andere groepen die kerken hebben gered worden gedeeld.

Het gaat stap voor stap. Een andere manier is er niet. Ons druk maken over die tikkende klok helpt niet. Wat wel helpt is het vaste vertrouwen dat het niet meer van deze tijd is om deze mooie kerk te slopen. Dat het in het belang van de wijk is om de kerk te behouden.

De kerk is immers het ‘Juweel van Rustenburg-Oostbroek’ – de naam op het logo dat onze Stichting in oprichting nu voert. De stichting gaat zich inzetten voor de kwaliteit van de publieke ruimte en van het samenleven in Rustenburg-Oostbroek, met als eerste project het behoud van ONS JUWEEL.

En voor dat juweel is nog steeds hulp nodig. Heeft u bijvoorbeeld een drukkerij, of een cateringbedrijf, bent u boekhouder, of evenementen-organisator? Dan kunt u zich voegen bij die groeiende groep mensen die het initiatief steunen. Het mailadres kent u al: theresiakerk@gmail.com – en anders vindt u het contactformulier op deze site wel. En… liggen zulke dingen niet op uw weg, dan kunt u altijd onze website volgen, of onze facebookpagina, twitteraccount, of instagram! We houden contact. We zijn vol vertrouwen. De Theresiakerk moet blijven!

Advertentie