Brainstormen over Herbestemming van de Theresiakerk!

Sinds een groep bewoners, op 27 maart, van de commissie ruimte van de gemeente Den Haag het mandaat kreeg een plan voor herbestemming van de kerk te ontwikkelen, hebben we al vele stappen gezet. Daar hebben we nog niet veel over geschreven, want wat nog in onderhandeling of in onderzoek is vraagt ruimte en rust.

Dat de Theresiakerk verdient om te blijven wordt echter steeds duidelijker. Hoe meer deskundigen we spreken, hoe vaker we horen dat de kerk niet alleen architectonisch, maar ook stedebouwkundig (door haar plaats op de vorksplitsing in het hart van de wijk) een unieke schepping is.

Het achterstallig onderhoud is flink, en er is een aardige som nodig om het gebouw weer goed bruikbaar en toekomstbestendig te maken. Maar die som weegt niet op tegen de kosten van sloop, en dan hebben we het niet alleen over euro’s, maar vooral over de vernietiging van een prachtige plek die – naar de toekomst toe – onze wijk kan optillen naar nieuwe mogelijkheden van samenleven! Veel ideeën komen bij ons binnen. Van een spiritueel centrum tot een koopcentrum, van een theater tot een combinatie van studentenwoningen en een grand café. Stel je eens voor, onder die prachtige bogen…

Ruimte voor…? Foto Loes van Beek

Hoe dat mogelijk te maken? Daar buigen we ons met een groeiende groep betrokkenen en deskundigen over. Op 19 juni organiseren we een ochtend met tafelgesprekken waaruit de contouren van een business case duidelijker kunnen worden. Heeft u daar ideeën over, of voorstellen voor, kom dan meepraten! Zie hieronder voor de aankondiging – aanmelden is gewenst.

Uitnodiging voorlichtings- en samenwerkingsochtend herbestemming Theresiakerk.
Wanneer? woensdag 19 juni, 9-12 uur.
Waar? Julianaplaza, Schalkburgerstraat 217
Den Haag, 27 mei 2019
Beste potentiële gebruiker/uitbater of meedenker,
Wij nodigen u graag uit voor een netwerkochtend waarin we samen met u willen brainstormen én de eerste stappen willen zetten naar een businesscase voor de herbestemming van de Theresiakerk in Rustenburg-Oostbroek. Meer informatie over deze herbestemming vindt u op http://www.theresiakerkdenhaag.com.
Op woensdagochtend 19 juni organiseren we deze bijeenkomst. We zullen na een
korte introductie een kader geven voor de brainstorm- en netwerksessies die vervolgens
gezamenlijk aan thema-tafels worden gevoerd.
We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Wanneer u andere belanghebbenden, initiatiefnemers of sympathisanten kent, dan zijn zij van harte welkom. We zouden dat wel graag van u horen, vanwege de organisatie én inhoudelijke voorbereiding van deze ochtend.
Programma:
9.00 inloop
9:30 welkom door Atalay Celenk, initiatiefnemer en uitbater Julianaplaza
9:40 opening en opdracht door de voorzitter van onze Stichting i.o.
10:00 koffie/thee en naar tafel van keuze
10:15 tafelronde 1 (zie hieronder)
10:45 pauze
11:00 tafelronde 2
11:30 ‘oogst’ en maken van vervolgafspraken
De tafelrondes zijn gesprekken en/of brainstormsessies o.l.v. gespreksleiders. Ieder schuift aan bij een tafel waar zijn/haar expertise en interesse ligt, tweemaal bij eenzelfde tafel, of één per tafelronde. De verwachte thema’s zijn:
– sociale voorzieningen
– input van / samenwerking met winkeliers Dierenselaan & overige ondernemers
– grotere projecten als basis van de herbestemming Theresiakerk
– horeca/ontmoeting/cultuur
We zien u graag 19 juni. Zou u per mail willen laten weten met hoeveel mensen u komt? Kunt u niet aanwezig zijn, maar bent u wel geïnteresseerd? Bel of mail dan gerust voor meer informatie of een eerdere afspraak.
Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting i.o,
Monique Oostdam 06 5701 3984
José Hamer 06 547 264 30
theresiakerkdenhaag@gmail.com

Advertentie