Stap voor stap

Het is nu welbekend in de wijk, en in de stad, dat een groeiende groep wijkbewoners en andere betrokkenen zich inzet voor behoud van de Theresiakerk. Steeds weer krijgen de leden de vraag: hoe ver zijn jullie nu? De tijd gaat hard. Een half jaar kregen jullie, toch?

De betrokkenheid is groot. De verwachtingen ook. En de tijd lijkt heel kort. Veel te kort. Als je bedenkt dat Kavel Vastgoed, de projectontwikkelaar die de Theresiakerk wil slopen al zes jaar bezig is met het plannen maken en vergunningen krijgen, lijkt een half jaar absurd. En dat voor vrijwilligers, leken, die geen ervaring hebben met zo’n proces. Veel tijd gaat op aan leren. Onderzoeken. Praten. Overleggen met instanties en ondernemingen.

Afgelopen woensdag, 19 juni, was een kleine stroomversnelling – een fascinerende ochtend waarop meer dan 20 mensen samen kwamen in een zaaltje van de voormalige Julianakerk – een passende ruimte – om te brainstormen over een business-case voor de Theresiakerk.

Oog voor de Wijk, de wijkkrant, plaatste een mooi verslag (ook bewaard op de pagina In de Media).


Het was een levendige bijeenkomst, en alles was mogelijk gemaakt door mensen die het grote belang van het behoud van de kerk inzien – leden van de kerngroep hadden alle uitnodigingen verzorgd, brainstormers persoonlijk benaderd, leiders van de tafels gevraagd. Ze hadden lekkere hapjes geregeld; de eigenaar van Julianaplaza, Atalay Celenk, stelde de ruimte beschikbaar; een bekende fotozaak uit de binnenstad had de prints van de bouwtekeningen geleverd, en al die docenten, ondernemers, zzp’ers, vertegenwoordigers van sociale initiatieven droegen hun kostbare tijd en ideeën bij.

De bijeenkomst begon met een inleiding aan de hand van een powerpoint over de stand van zaken rond de kerk – hoe we hier gekomen zijn en hoe we verder kunnen gaan. Veel vragen kwamen hierbij los van de aanwezigen. Iedereen wil precies weten wat we kunnen doen om de kerk te behouden… Wat een betrokkenheid! Dit geeft al zin in de bijeenkomst voor bewoners, die we over enige tijd zullen organiseren – wanneer de plannen iets verder uitgewerkt zijn.

Een Mind-Map, gemaakt door de verslaggever van Oog voor de Wijk aan één van de drie tafels, geeft goed weer wat er zoal langs kwam aan ideeën die ochtend.

De volgende stap is dat uit al die ideeën de meest succesvolle worden geselecteerd, en verder opgevolgd. Daarmee gaan leden van de groep nu aan de slag.

Een andere stap die gezet gaat worden is: het oprichten van de stichting ‘Theresia – Rustenburg-Oostbroek’, die het mogelijk gaat maken om subsidies te krijgen, fondsen te werven, en de groep duidelijk te representeren.

Connecties worden uitgebreid, zodat het behoud van de kerk steeds meer gaat leven – zo waren verschillende leden van de groep gisteren, 22 juni, bij het buurtfeest van de bewonersorganisatie Boro, dat gehouden werd rond Spark – dat ronde gebouwtje achter de Escampade. Daar spraken ze groepen en organisaties, en mede-buurtbewoners.

Verkennende gesprekken met ‘grotere gebruikers’, investeerders, en religieus erfgoed-deskundigen vinden plaats, en ervaringen met andere groepen die kerken hebben gered worden gedeeld.

Het gaat stap voor stap. Een andere manier is er niet. Ons druk maken over die tikkende klok helpt niet. Wat wel helpt is het vaste vertrouwen dat het niet meer van deze tijd is om deze mooie kerk te slopen. Dat het in het belang van de wijk is om de kerk te behouden.

De kerk is immers het ‘Juweel van Rustenburg-Oostbroek’ – de naam op het logo dat onze Stichting in oprichting nu voert. De stichting gaat zich inzetten voor de kwaliteit van de publieke ruimte en van het samenleven in Rustenburg-Oostbroek, met als eerste project het behoud van ONS JUWEEL.

En voor dat juweel is nog steeds hulp nodig. Heeft u bijvoorbeeld een drukkerij, of een cateringbedrijf, bent u boekhouder, of evenementen-organisator? Dan kunt u zich voegen bij die groeiende groep mensen die het initiatief steunen. Het mailadres kent u al: theresiakerk@gmail.com – en anders vindt u het contactformulier op deze site wel. En… liggen zulke dingen niet op uw weg, dan kunt u altijd onze website volgen, of onze facebookpagina, twitteraccount, of instagram! We houden contact. We zijn vol vertrouwen. De Theresiakerk moet blijven!

Advertentie

Starters een kans…?

Wie wil dat niet? Starters een kans geven. Blijkbaar wil de eigenaar van de Theresiakerk het, want sinds gisteren hangt een grote banner op de toren van de kerk, dwars over het prachtige rozet raam waaraan zij van verre te herkennen is. De banner is van de organisatie ‘Bewaakt en bewoond’ die de nu leegstaande kerk en de pastorie tegen ongeoorloofd gebruik (lees: kraken) moet beschermen. Starters mogen bij organisaties zoals deze tegen een laag bedrag in leegstaande gebouwen wonen totdat deze een definitieve bestemming is gegeven.

De banner die de prachtige rozet aan het oog onttrekt.

De komst van ‘Bewaakt en bewoond’ is het gevolg van het half jaar voor een nieuw plan, dat onze groep wist te krijgen. Begrijpelijk dat de eigenaar het niet zomaar leeg wil laten staan. Wél jammer dat onze groep nog geen gesprek over het tijdelijk gebruik mocht voeren. Want wij zijn óók voor starters. En voor degenen met ervaring. Maar vooral zijn we voor het laten uitkomen van de schoonheid van dit gebouw, waar wij, wijkbewoners, dagelijks op uitkijken. We zouden eigenlijk ook wel graag de klokken nog eens willen horen. Misschien is dat binnenkort mogelijk via een oude audio-opname die een buurtbewoner beloofde. Maar vooral willen we het rozet weer zien. Dat prachtige rozet…

Een beetje bewerkt maar, de kleuren – zo mooi is het écht!

Liefst met een lichtje erachter. Elke avond een paar lampen aan in de kerk, zodat het licht naar buiten schijnt. Dat zou een mooi begin zijn van de terugkeer van het leven in de Theresiakerk.

Brainstormen over Herbestemming van de Theresiakerk!

Sinds een groep bewoners, op 27 maart, van de commissie ruimte van de gemeente Den Haag het mandaat kreeg een plan voor herbestemming van de kerk te ontwikkelen, hebben we al vele stappen gezet. Daar hebben we nog niet veel over geschreven, want wat nog in onderhandeling of in onderzoek is vraagt ruimte en rust.

Dat de Theresiakerk verdient om te blijven wordt echter steeds duidelijker. Hoe meer deskundigen we spreken, hoe vaker we horen dat de kerk niet alleen architectonisch, maar ook stedebouwkundig (door haar plaats op de vorksplitsing in het hart van de wijk) een unieke schepping is.

Het achterstallig onderhoud is flink, en er is een aardige som nodig om het gebouw weer goed bruikbaar en toekomstbestendig te maken. Maar die som weegt niet op tegen de kosten van sloop, en dan hebben we het niet alleen over euro’s, maar vooral over de vernietiging van een prachtige plek die – naar de toekomst toe – onze wijk kan optillen naar nieuwe mogelijkheden van samenleven! Veel ideeën komen bij ons binnen. Van een spiritueel centrum tot een koopcentrum, van een theater tot een combinatie van studentenwoningen en een grand café. Stel je eens voor, onder die prachtige bogen…

Ruimte voor…? Foto Loes van Beek

Hoe dat mogelijk te maken? Daar buigen we ons met een groeiende groep betrokkenen en deskundigen over. Op 19 juni organiseren we een ochtend met tafelgesprekken waaruit de contouren van een business case duidelijker kunnen worden. Heeft u daar ideeën over, of voorstellen voor, kom dan meepraten! Zie hieronder voor de aankondiging – aanmelden is gewenst.

Uitnodiging voorlichtings- en samenwerkingsochtend herbestemming Theresiakerk.
Wanneer? woensdag 19 juni, 9-12 uur.
Waar? Julianaplaza, Schalkburgerstraat 217
Den Haag, 27 mei 2019
Beste potentiële gebruiker/uitbater of meedenker,
Wij nodigen u graag uit voor een netwerkochtend waarin we samen met u willen brainstormen én de eerste stappen willen zetten naar een businesscase voor de herbestemming van de Theresiakerk in Rustenburg-Oostbroek. Meer informatie over deze herbestemming vindt u op http://www.theresiakerkdenhaag.com.
Op woensdagochtend 19 juni organiseren we deze bijeenkomst. We zullen na een
korte introductie een kader geven voor de brainstorm- en netwerksessies die vervolgens
gezamenlijk aan thema-tafels worden gevoerd.
We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Wanneer u andere belanghebbenden, initiatiefnemers of sympathisanten kent, dan zijn zij van harte welkom. We zouden dat wel graag van u horen, vanwege de organisatie én inhoudelijke voorbereiding van deze ochtend.
Programma:
9.00 inloop
9:30 welkom door Atalay Celenk, initiatiefnemer en uitbater Julianaplaza
9:40 opening en opdracht door de voorzitter van onze Stichting i.o.
10:00 koffie/thee en naar tafel van keuze
10:15 tafelronde 1 (zie hieronder)
10:45 pauze
11:00 tafelronde 2
11:30 ‘oogst’ en maken van vervolgafspraken
De tafelrondes zijn gesprekken en/of brainstormsessies o.l.v. gespreksleiders. Ieder schuift aan bij een tafel waar zijn/haar expertise en interesse ligt, tweemaal bij eenzelfde tafel, of één per tafelronde. De verwachte thema’s zijn:
– sociale voorzieningen
– input van / samenwerking met winkeliers Dierenselaan & overige ondernemers
– grotere projecten als basis van de herbestemming Theresiakerk
– horeca/ontmoeting/cultuur
We zien u graag 19 juni. Zou u per mail willen laten weten met hoeveel mensen u komt? Kunt u niet aanwezig zijn, maar bent u wel geïnteresseerd? Bel of mail dan gerust voor meer informatie of een eerdere afspraak.
Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting i.o,
Monique Oostdam 06 5701 3984
José Hamer 06 547 264 30
theresiakerkdenhaag@gmail.com