Wat gebeurde er in 2016?

Bij bijna elk gesprek met buurtbewoners viel het op – zovelen wisten niet dat er sloop plannen waren, en die het wisten, dachten dat er niets meer aan te doen was. Niets was natuurlijk minder waar.

De politiek – uw eigen vertegenwoordigers dus, met uw inspraak – beslist over wat er met die plek moet gebeuren. En dat besluit gaat boven een contract tussen partijen. Boven een kap of sloop vergunning. In de vorige blog werd dat duidelijk.

Toch is de verwarring te begrijpen. Want op hoeveel plaatsen op het internet staat niet dat de kerk ‘in 2016 gesloopt zal worden?’ Sinds dat jaar dachten mensen dat er niets meer aan te doen was.

Eén website, gewijd aan werken van Nederlandse architecten, maakte het wel érg bont: daar staat dat de kerk in 2016 gesloopt is… hieronder is dat stukje van de site geknipt en geplakt:

“1929-1931 Den Haag (ZH): church St. Theresiakerk

Centralizing church in Expressionist style, with ground-plan in the form of a Greek cross. Demolished in 2016.” Bron

Nou, gelukkig niet dus! De kerk staat er nog, en wat héél véél buurtbewoners betreft, volgende eeuw ook nog! En daarna.

Wat echter een vraag is, is waarom de foute informatie zo wijd en zijd verspreid is. En waarom niemand in de afgelopen drie jaar iets gedaan heeft om die te nuanceren of te ontkrachten? Waarom is er überhaupt in drie jaar niets gebeurd?

Het is een mysterie. Net als de foute informatie die overal rondslingert – moeten we spreken van fake news? Desinformatie?

Hoe het ook zij, de vertraging heeft in het voordeel gewerkt van de betrokken bewoners. Zij staat er nog, en een nieuwe bestemming gaat ontwikkeld worden. En de wijk mag nog meer trots op zichzelf zijn vanwege haar ‘Arc de Triomphe van Den Haag’!

Een nieuwe lentemorgen met de Theresiakerk – 2019

P.s. de beheerders van de site met de onjuiste informatie zijn op de hoogte gebracht van hun fout.

Advertentie

27 maart – dag van het nieuwe begin.

Gisteren een veelbewogen zitting van de Commissie Ruimte van de gemeente Den Haag. Maar liefst negen insprekers, waarvan zeven van de actieve groep bewoners en betrokkenen die zich inzet voor behoud en herbestemming van de Theresiakerk. Meer dan drie uur sprak de commissie met betrokkenen en met de wethouder, met als resultaat – een nieuw begin voor de Theresiakerk!

IMG_20190328_084202733_HDR.jpg

Gisterochtend schreef De Telegraaf al over onze inzet – vanochtend een item op Radio West over het resultaat (vanavond ook op TV West): er komt een half jaar uitstel voor de vergunning die nodig was voor het omineuze sloopplan, en onze bewonersorganisatie krijgt de kans een nieuw en beter plan te ontwikkelen.

Wat dit betekent: de politiek is er óók voor burgers! Je laten horen heeft zin. En je vrije tijd geven aan het gemeenschappelijk belang is lonend. Iedereen die ons bij de volgende stap – opschalen van informatie aan de wijk, organiseren van meer participatie, fundraising, het ontwikkelen van plannen – wil helpen is welkom. Stuur het contactformulier in, en je krijgt antwoord.

Kerkgebouw als baken

Een van de vragen op de middag over religieus erfgoed (zie vorig stukje) was: van wie is het kerkgebouw? Van de gemeenschap (en wie zijn dat dan?), van het kerkgenootschap, van iedereen?

Er is tenminste één aspect aan een kerkgebouw dat het van iedereen maakt. Kerkgebouwen zijn zo gemaakt en planologisch ingevoegd, dat ze een baken in de ruimte vormen. Op het platteland herken je een dorpje in de verte aan zijn kerktoren, in een dichtbebouwde stad vindt je je weg door af en toe te kijken waar die toren ook alweer te zien is! In Rustenburg-Oostbroek functioneert dit heel goed, omdat de woningen van drie lagen niet de hoogte van de toren bereiken.

Ziehier de toren van de Theresiakerk (en ook een keertje die van de Valkenboskerk) op een nevelige lente-ochtend – baken in de verte. En wat vindt u van die laatste twee foto’s – vanaf de lange Escamplaan – begrijpt u dan de uitdrukking: ‘Arc de Triomphe van Den Haag?’

Deze slideshow vereist JavaScript.

Kerkenvisies

Gisteren, 21 maart 2019, was een aantal van de leden van onze groep betrokken bewoners van Rustenburg-Oostbroek aanwezig op de Provinciale voorlichtingsbijeenkomst kerkenvisies Zuid-Holland.

Op deze middag voor medewerkers van de overheden, kerkgemeenschappen, burgerinitiatieven en anderen die betrokken zijn bij de vraag: ‘wat te doen bij krimpende religieuze gemeenschappen en leegkomende kerken?’ dachten we samen over deze vraag na. Het is niet meer van deze tijd om bij elk geval een individuele oplossing te (laten) zoeken door kerkgenootschappen, burgers en projectontwikkelaars. Het is tijd dat gemeenten proactief gaan helpen om deze genootschappen al bij krimp over mogelijkheden gaan nadenken, en ook om te bemiddelen bij wie ruimte zoekt, en wie ruimte over heeft.

Wie een smartphone had, kon meedoen met een directe raadpleging over vragen zoals ‘van wie is het kerkgebouw’?

IMG_20190321_134643924

Het mooi gerestaureerde gebouw van de Arminiuskerk, tegenover museum Boymans van Beuningen in Rotterdam, gaf als locatie al direct veel inspiratie. 

Wat een positieve bijeenkomst: hier dachten betrokken partijen creatief na, en hoorden we veel over alle verschillende aspecten die met het herbestemmen van een kerk te maken hebben – van verrassende OZW belastingaanslagen, tot open staan voor ‘religie light’. Van de rol van erfgoed en monumentenorganisaties, overheidssubsidies, zorginitiatieven. Over hoe bepalend kerken in het Nederlandse landschap zijn, en hoe we er met zijn allen aan gehecht zijn. Over de moeite die sommigen gemeenschappen ermee hebben om hun gebouw aan andersgelovigen over te dragen. Over geld. Over stenen. En over wat die stenen eigenlijk representeren: liefde, gemeenschap en verbinding. En hoe je dat nu kan doorgeven aan de volgende generatie…

We vonden sympathie en goede adviezen voor ‘onze’ Theresiakerk. De uwe dus ook – blijf ons schrijven, blijf onderzoeken, de gemeente bevragen – de ‘Arc de Triomphe’ van Den Haag mag niet verdwijnen!

Het komt er binnenkort op aan.

Volgers, opgelet!

Binnenkort zal er in de Commissie Ruimte van de gemeenteraad (en daarna in de hele gemeenteraad) gesproken worden over de omgevingsvergunning voor de Theresiakerk – of eigenlijk voor de plek waar de Theresiakerk op staat.

Pas als de gemeenteraad de maatschappelijke bestemming van deze plek, dit hart van de wijk, zou wijzigen, kan Kavel BV tot sloop en nieuwbouw overgaan.

Zover mag het niet komen!

Hoe meer betrokkenen op die vergadering (altijd een woensdag ochtend) op de publieke tribune aanwezig zijn, hoe meer impact we zullen hebben. Dus houdt uw woensdag ochtenden alvast vrij.

Leest u ook eens de onderbouwing die gemaakt is om de sloop te rechtvaardigen. Een grote supermarkt (denk aan de vrachtwagens die dagelijks komen bevoorraden) zou geen negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit, of op het milieu in de wijk. Deze onderbouwing is zeker niet een objectief rapport, en het is aan u en ons, aan de burger, om kritisch te volgen wat hier in staat, en zo nodig dit met argumenten te weerleggen! Als u dat wil, kunt u bij de vergadering ook inspreken.

Volg ons en volg de gemeentelijke info (hier) om up to date te zijn.

N.B. Deze en andere relevante documenten zijn ook te vinden onder het kopje ‘gemeente’ op deze site.

Een nieuwe blik op de wijk

Rustenburg-Oostbroek. Wie buiten Den Haag woont, heeft er nooit van gehoord. Wie in Den Haag woont, vaak ook niet. Daarom noem ik het maar ‘het geheim van Den Haag’. Een wijk met geschiedenis. Met een bijzondere architectuur. Met veel talen. Veel culturen. Met weinig samenhang ook. Met veel eenzaamheid…

Het idee dat het meest markante gebouw, de Theresiakerk, gesloopt moet worden en vervangen door een grote supermarkt, getuigt ervan dat er weinig visie op de toekomst van de wijk is. Al die culturen en talen zijn namelijk ook een enorme rijkdom. Zoveel mensen met zoveel dromen. Kan je mensen in verbinding brengen, dan kan al die potentie een uitweg vinden, kan de wijk gaan bloeien. Een nieuwe blik op de wijk is nodig. Het gebouw dat nu het hart van de wijk vormt, de Theresiakerk, kan een plek van verbinding, van participatie, van dromen die zich realiseren worden. En kan, letterlijk die nieuwe blik bieden:

dav
Foto Loes van Beek