Open deuren

Rustenburg-Oostbroek stond ooit op de nominatie om als geheel gesloopt te worden. Dat is in het verleden voorkomen. Wie zou nu onze wijk met haar sociale samenhang en aardige woningen willen missen? Degenen die zich toen inzetten voor behoud, durfden naar de toekomst te kijken en verantwoordelijkheid te nemen.

Op wikipedia valt het resultaat van hun acties te lezen:

“In 2000 is een wijkplan opgesteld, in de wijk zal geen sloop plaatsvinden. De gemeente en bewoners richten zich op het opknappen van de wijk onder andere door de openbare ruimte aan te pakken, de parkeerproblemen op te lossen en het woningonderhoud te verbeteren.”

Behouden en herbestemmen van de Theresiakerk past binnen dit plan! Maar dan moeten we ook naar de toekomst durven kijken. Voorbij de jarenlange miscommunicatie, verwaarlozing en onhaalbare of onwenselijke plannen voor ons hart van de wijk.

dav
Foto Loes van Beek

Enkelingen vinden de kerk een relict, somber, donker. Soms vanwege persoonlijke slechte herinneringen, of omdat ze daar nu zo maar staat. Ongebruikt en schijnbaar ongeliefd. Dan is het belangrijk te bedenken dat zij tien jaar niet onderhouden is!

Nu is het tijd om naar de toekomst te kijken. Hoe ziet de geplande ‘teresiatoren’ van Kavel B.V. er over tien jaar uit? Supermarktkarretjes, volle vuilnisbakken en al? Wat wordt er van de rotonde met al het extra verkeer? Hoe houdt u het geluid van de grote vrachtwagens die komen bevoorraden buiten – als u vlakbij woont?

En: hoe kan de Theresiakerk eruit zien als zij weer tot leven wordt gewekt met restauratie, onderhoud, zorg en nieuwe activiteiten? Een plek waar mensen samenkomen. Een plek met mooie lichtval binnen, bogen, marmer, glas-in-lood.

Denk aan open deuren, een schoongemaakte gevel, buitenverlichting, mensen die in en uit gaan. Wij geloven dat het kan.

Advertentie

In de Wijkkrant

In het nieuwe nummer van de wijkkrant van Rustenburg-Oostbroek, ‘Oog voor de Wijk’. staat een interview met de mensen die geloven dat de Theresiakerk kan blijven (be)staan en een nieuwe betekenis voor het samen brengen van mensen kan krijgen. U krijgt het blad nog in de bus, maar hier kunt u het alvast lezen, en blijft het ook bewaard.

Ronald Bochove schreef het artikel, en drie informatie kaders werden toegevoegd. Veel leesplezier, en stuur uw/je reactie in via ons contactformulier! Stuur uw vraag/bijdrage/visie hier in:

ovdw theresiakerk (002)ovdw theresiakerk2 (002)

De Bomen rond de Theresiakerk

De Theresiakerk is niet alleen een mooi en karakteristiek gebouw, op het grondstuk rond de kerk staan ook een aantal grote bomen – die bijdragen aan het oh zo noodzakelijke groen in de wijk. Milieustudies laten steeds meer zien dat in tijden van klimaat opwarming bomen in de leefomgeving een van de meest eenvoudige manieren is om de temperatuur in de stad in de zomer omlaag te krijgen. Of nog simpeler: de bomen die er al zijn te beschermen en goed te onderhouden!

Nu blijkt er eind 2018 een kapvergunning aangevraagd te zijn voor de 17 bomen op het terrein (stamomtrek 22-154 cm). Hiermee wordt vooruit gelopen op de plannen voor sloop en nieuwbouw van een XL supermarkt – plannen die nog niet zijn goedgekeurd!

Wij zoeken iemand die kan helpen om de juridische kant van deze procedure te doorgronden en te helpen om op succesvolle wijze bezwaar te maken tegen de voorgenomen kap.

Bent u/ben jij die persoon, neem dan contact met ons op!

De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door Loes van Beek op 14/12/18.